Strona jest o portretach ale tak wałaściwie co to jest portret? Dobrze byłoby je zdefniować. Portret, to nic innego jak wizerunek, czy podobizna danego człowieka.  Historycznie w dawnej Polsce nazywany był konterfekt, jest to dawna nazwa portretu Przedstawia konkretnego człowieka (lub grupę osób) z uwzględniając i odwzorowując jego indywidualne cechy i stan psychiczny.

Portret występuje w różnych dziedzinach sztuki: w malarstwie, w grafice, rzeźbie, czy fotografii.